AUTORYZOWANY SERWIS

AUTORYZOWANY SERWIS

Instalator z autoryzacją : KOSTRZEWA, KIPI, VAILLANT, BERRETA

Andrzej Rączka tel. 667 530 341

Kostrzewa
Kipi
Vaillant
Beretta

Pierwsze uruchomienie

Oferujemy pierwsze uruchomienie zamontowanych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych:

  • dokonanie ustawień parametrów pracy i ustawień urządzeń
  • niezbędne pomiary
  • przeszkolenie wstępne z obsługi urządzenia lub układu

Serwis pogwarancyjny

Oferujemy pełny zakres odpłatnych przeglądów i wymian zużytych, bądź zepsutych części.

Serwis gwarancyjny

Oferujemy serwis gwarancyjny na zasadach i w zakresie zgodnym z aktualną umową Partnerską.

Zazwyczaj polega on na wykonaniu przeglądu po roku pracy urządzeń grzewczych i wentylacyjnych, dzięki którym Inwestor uzyskuje przedłużenie gwarancji na drugi rok.

2 lata gwarancji są zapewnione standardowo.

Kolejny rok gwarancji z reguły trzeba wykupić u Producenta / Dystrybutora Generalnego.

Przeglądy w kolejnych latach dają pewność prawidłowej pracy urządzeń na kolejne lata eksploatacji.

UPRAWNIENIA, CERTYFIKATY, AUTORYZACJE

Vaillant
Vaillant
Vaillant