O NAS

Termo-Test jest przedsięwzięciem, które łączy w sobie aktualną wiedzę na temat energooszczędności w budownictwie (sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków) i doświadczenie w realizacji wewnętrznych instalacji grzewczych i sanitarnych (woda, kanalizacja, centralne ogrzewanie), elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła-rekuperacja), odkurzaczy centralnych, zmiękczaczy wody oraz instalacji solarnych (słoneczne kolektory termiczne).

Realizacje dotyczące ogrzewania i wentylacji opieramy przede wszystkim na odnawialnych źródłach ciepła, ale kierujemy się głównie rozsądnym podejściem do inwestycji i obowiązującymi przepisami. W porozumieniu z Inwestorem dobieramy takie rozwiązania grzewcze i pozostałe, które zoptymalizują efektywność układów w zestawieniu z kosztami przedsięwzięcia.

W obecnej postaci funkcjonujemy od 2009 roku, natomiast doświadczenie instalatorskie gromadzimy od 2006 roku. Prowadzimy sprzedaż urządzeń i materiałów uznanych na rynku marek, wybranych ze względu na udowodnioną jakość i dostępne ceny. Produkty sprzedajemy w cenach producenta lub dystrybutora, a przy jednoczesnym zakupie u nas usług: montażu, uruchomienia, przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych lub serwisu udzielany rabatów.

Na urządzenia, materiały i wykonawstwo udzielamy standardowych gwarancji.

OFERTA

Polecamy

WIĘCEJ

Instalatorstwo

WIĘCEJ

Produkty

WIĘCEJ

Charakterystyka Energetyczna

WIĘCEJ

NASI PARTNERZY

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Kontakt

Joanna Gruszecka
Termo-Test

zapytania, wyceny,
zamówienia i realizacja

tel. 502 164 108

Andrzej Rączka
– uzgodnienia i realizacje montażu,
pierwsze uruchomia, przeglądy,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

tel. 667 530 341

10-687 Olsztyn, Ruś 108

502 164 108

termotest@onet.pl

Napisz do nas.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym: adres, telefon, mail przez administratora danych firmy Joanna Gruszecka Termo-Test 10-687 Olsztyn, Ruś 108 NIP: 7391012895 w celu informacyjno – marketingowym. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, obsługą księgową administratora danych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem termotest@onet.pl .

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą.

Informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Joanna Gruszecka Termo-Test 10-687 Olsztyn, Ruś 108 NIP: 7391012895 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu informacyjno-marketingowym i nie będą udostępniane innym odbiorcom,podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

3) podanie danych jest niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest ich skuteczne wykonanie,

4) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą treścią, rozumiem i akceptuje jej warunki.